Armaturteknik

KWC Professional erbjuder ett stort urval av armaturer med olika design och funktioner. Sortimentet sträcker sig från elektroniska till automatiska armaturer som erbjuds med eller utan temperaturblandning. Tilltalande design kombinerad med tillförlitlig teknik för att uppfylla de höga kraven på utrustning för moderna tvättrum och sanitetsutrymmen.

Innovativ armaturteknik för hygieniska duschrum

KWC Professional erbjuder innovativ armaturteknik för ekonomisk, hygienisk och bekväm duschrumsutrustning. Det handlar inte bara om låta vattnet flöda på ett funktionellt sett vid hög användning. Användarkomforten och användar- och hygiensäkerheten, till exempel termisk desinfektion och skållningsskydd, hamnar allt oftare i fokus när objektet planeras.