AQUA 3000 open – vattenledning

Med vattenledningssystemet AQUA 3000 open styrs samspelet mellan sanitetsteknik i hela byggnaden i med central och hygienisk styrning av den kompletta vattenförsörjningen. De båda systemnivåerna delas upp iarmaturteknik och ett nätverk.

Replay

Intelligent sammankoppling av armaturer – effektiv ledning av vatten

Kraven på sanitära anläggningar i säkerhetsrelevanta områden eller områden där många rör sig växer ständigt. Vattenledningssystemet AQUA 3000 open höjer ribban för systemsäkerhet, ekonomi, användarvänlighet och hygien.

Systemet kan programmeras individuellt och byggas ut vid behov. Det går att ställa in och styra vattenflöde, hygiensköljning och termisk desinfektion och temperaturgränserna för dessa per rum eller till och med per armatur. Fel upptäcks direkt och rapporteras av systemet. Dessutom minskas energiförbrukningen genom effektiv uppvärmning av vatten.

Vattenledningssystemet delas konsekvent upp i två nivåer – armaturer och nätverk – som kommunicerar med varandra via olika dataprotokoll. På armaturnivån styrs de viktigaste vattenledningsfunktionerna. ECC2-funktionsstyrenheten (ECC = Ethernet-CAN-Coppler) och den integrerade WEB-servern ger nätverksnivån ytterligare två extrafunktioner fram till GLT-anslutningen.

Två olika extramoduler ger fler utbyggnadsmöjligheter: I/O-modulen med digitala in- och utgångar för sekvensstyrning och GSM-modul för mobilt fjärrunderhåll.