Innovativ armaturteknik för hygieniska duschrum

Innovativ armaturteknik för hygieniska duschrum. KWC Professional har ett brett produktutbud med innovativ armaturteknik för vattensnål, hygienisk och bekväm duschrumsutrustning.

Det handlar inte alltid bara om låta vattnet flöda på ett funktionellt sett vid hög användning. Användarkomforten och användar- och hygiensäkerheten, till exempel termisk desinfektion och skållningsskydd, hamnar allt oftare i fokus när objektet planeras.


Vårt utbud omfattar armaturlösningar för alla användningsområden: från hydraulstyrda armaturer med automatiskt vattenstopp för förblandat vatten, med individuellt temperatuval eller i komfortvariant med termostat till elektroniska armaturer med piezo-knapp eller opto-sensor.

Kalkavlagringsbeständiga duschhuvuden, duschkar och rullstolsanpassade utrustningselement kompletterar utbudet för produktlösningar med hygienisk, ekonomisk och bekväm duschrumsutrustning.

Framförallt i skolduschar och duschar på campingplatser och i badhus lönar det sig för den driftansvarige att installera betalautomater. På så vis kan driften av duschanläggningarna bli mer ekonomiska, spara värdefulla vatten- och energiresurser och underlätta ekonomiska beräkningar. AQUAPAY-systemet för betalad vattenförsörjning har utvecklats för anslutning till vårt vattenledningssystem AQUA 3000 open.