Heavy Duty

Högsäkerhetsserien ”Heavy Duty” har sedan flera år använts inom fångvården och på polisstationer. De ytterst stabila enheterna av 1,5 mm tjockt rostfritt stål gör det omöjlig för användaren att gömma något, demontera enheten, förstöra den eller medvetet åsamka sig livshotande skador. De används dessutom allt oftare i offentliga sanitetsutrymmen och på rastplatser.