Hållbara och funktionella sanitära anläggningar för industrin

Industriell produktion

Fysisk stress hör fortfarande till det dagliga arbetet för många anställda inom industri och handel. I anslutning till detta är den bekväma handoch kroppsrengöringen en välkommen förfriskning inför hemvägen. Här efterfrågas flexibla, säkra och samtidigt behagliga sanitetslösningar. Funktionalitet, vatten- och energibesparande produkter, låga underhålls- och tillsynskostnader samt renhet och goda rengöringsegenskaper är viktiga beslutskriterier.

Från "biotop" till det moderna sanitetsutrymmet:

FUTURA exklusiv radtvättställ av MIRANIT
Blandarenhet med F5L-Therm engreppstermostat för montering 
F5S-Therm termostatblandare kombinerat med AQUAJET-Slimline duschhuvud
PLANOX radtvättställ

Livsmedelsindustri

Oavsett handtvätt, däremellan spolning eller påfyllning av skålar, grytor eller andra redskap — vid den dagliga hanteringen av livsmedel är permanent hygien för de anställda och deras arbetsutrustning helt enkelt en del av det. Funktionalitet, materialval och enkel rengöring är av central betydelse på inredningar inom livsmedelsindustrin för den genomgående höga kvaliteten på den producerade maten.

Passande lösningar för operativa förfaranden:

ANIMA tvättställ
STRATOS Sanitetsutrustning
F5E-Therm elektronisk termostatenhet för dold montering
MAXIMA Kommersiell diskbänjk
F5E-Therm väggmonterad elektronisk termostatenhet
SIRIUS Utslagsback
F5L-Therm engreppsblandare med termostat som väggmonterad enhet

Kemisk industri

Rena, hygieniska och bekväma tvättrum har blivit en oumbärlig del av vår moderna arbetsvärld. Tilltalande och samtidigt robusta sanitära anläggningar för olika användningsområden tillhör företaget liksom de senaste teknikerna för den industriella produktionen. Därför spelar parametrar som låga underhålls- och tillsynskostnader, energieffektivitet och komfort en avgörande roll vid produkturvalet.

Vi erbjuder ideala tvättrumslösningar för dina anställdas hälsa:

F5L-Therm engreppsblandare med termostat som väggmonterad enhet
RODAN Sanitetsutrustning
SIRIUS Utslagsback och Vask för arbetslokaler
SIRIUS Sko- och stövelrengöringsanläggning
PLANOX radtvättställ
F3S-Mix väggmonterad självstängande enhet