Kundanpassade lösningar

Standardlösningar passar inte överallt och uppfyller inte alltid kraven på installationen. KWC Professional täcker alla behov arkitekter, planerare och investerare kan ha på ett tillförlitligt sätt tack vare lång erfarenhet och investeringar i utveckling, planering, utformning och lösningsåtgärder.


VARIUS tvättställ – skräddarsydd flexibilitet

Tvättstället som central beståndsdel i varje tvättrum ställer helt nya krav på en modern men samtidigt tidlös design. Det kräver anpassning till rummets utformning, erbjuder frihet i utformningen, är funktionellt och beständigt och kan kombineras med andra produkter.

Ännu flexiblare, ännu bättre anpassningsförmåga och kan i högsta grad utformas efter individuella krav.

Nya former

 • Rakt utförande med D-form – en annorlunda typ av tvättställ
 • Hörnutförande i L-form – en perfekt anpassning
 • Konvext hörnutförande – maximal platsbesparing för de minsta nischerna

Produktfördelar

 • Möjligheter till individuell utformning
 • Flexibilitet
 • Behagligt att röra vid
 • Foglös tvättställsbredd upp till 3 600 mm
 • Sömlöst ingjutna skålar
 • Varierbar skålplacering
 • Foglös sidokant och stänkskydd
 • Utförande för stående armaturer och väggarmaturer
 • Hygienlösning
 • Många olika utbyggnadsalternativ
 • Två material
 • Filigrandesign

Användningsområden

 • Sport- och rekreationsanläggningar
 • Utbildnings- och vårdinrättningar
 • Kontors- och administrationsbyggnader
 • Hotell och restaurang
 • Industri och verkstäder

Nya formgivningsalternativ

 • Ökad sidokantshöjd
 • Ökad stänkskyddshöjd
 • Förädlade kanter
 • Handdukshållare i sidokanten
 • Diverse hål
 • Speciallösningar för stora projekt
Broschyrer

Eleganta tvättlösningar av mineralgranit

Flexibilitet och mångfald för moderna sanitetsutrymmen

Franke rostfritt stål

Kundspecifika lösningar av rostfritt stål

I situationer där standardlösningarna inte passar eller uppfyller installationskraven erbjuder KWC Professional fackkunskaper och möjligheter att utveckla, planera, utforma och skapa lösningar som uppfyller arkitekternas, planerarnas och byggherrarnas behov.