F4LT-Med - Den nya blandarserien för hälso- och sjukvården

Replay

F4LT-Med termostatenhet med engreppsblandare

Blandarserien från KWC Professional utökas. Vi presenterar för första gången den nya blandarserien F4 för användning på sjukhus och vårdinrättningar. 

Den kombinerade termostaten och engreppsblandaren F4 förenar de viktigaste kriterierna för miljöer med strikta hygienkrav, nämligen säkerhet, ergonomi och enkel rengöring.

 


Skållningsskydd och dricksvattenhygien – på ett säkert sätt

Replay

Produkter i detalj

Ta reda på mer om våra andra produktlösningar för vårdsektorn