VARIUSmed av MIRANIT

Kliniskt rent

Hygieniskt känsliga områden i sjukhus och vårdinrättningar kräver särskild uppmärksamhet under planering och utformning. Funktion, material och rengöringsmöjligheter är viktiga faktorer för utrustning i sanitetsutrymmen och tvättrum.

 

Tvättställ för medicinska anläggningar

I operationsutrymmen innebär högsta hygienstandard en steril miljö. Läkare och operationspersonal måste tvätta händerna och underarmarna noggrant upp till armbågarna före varje operation för att förhindra att bakterier förs över till patienten.

De fogfria radtvättställen VARIUSmed av det hartsbundna mineralmaterialet MIRANIT är specialbyggda för detta ändamål. Den ergonomiska formen ger läkarna och vårdpersonalen optimala förutsättningar för bekväm tvätt och desinficering av händer och armar.

Radtvättställen är helt försedda med Gelcoat. Det släta ytskiktet verkar effektivt mot ansamlingar av bakterier och mikroorganismer.

Måttbeställda multifunktionstvättställ

Renlighet spelar en viktig roll även i icke-sterila tvättrum. Därför tillverkar vi även måttbeställda hygieniska och funktionsinriktade VARIUSmed-multifunktionstvättställ. Med upp till 2 stora skålar och generösa hyllytor skapar tvättställen optimala arbetsförhållanden vid rengöring av rengörings- och sjukhusutrustning och tömning av smutsvatten.