Användarvillkor

Please see our terms and conditions below.

Användarvillkor

KWC har föreliggande webbplats ("Site") för personlig utbildning, information, kommunikation och underhållning. Välkommen att roa dig med att bläddra fritt på vår webbplats. Nedladdning av material som visas på denna webbplats är dock endast tillåten för icke kommersiell, privat användning och under förutsättning att du följer alla meddelanden och copyright och lämplighet som finns i materialet. Det är strängeligen förbjudet att distribuera, ändra, överföra, återanvända, rapportera eller använda innehållet på denna webbplats för allmänna eller kommersiella ändamål inklusive text, bilder, ljud och video utan föregående godkännande från KWC.

För användning av denna webbplats gäller följande bestämmelser och villkor ("Terms and Conditions") samt alla tillämpliga lagar. Genom att besöka webbplatsen och bläddra igenom den går du med på dessa bestämmelser och villkor utan några som helst begränsningar eller krav.

Bestämmelser och villkor

1. Innehållet på webbplatsen skyddas i sin helhet av lagstiftningen för copyright och/eller varumärken (om inget annat anges eller markeras) och det får inte användas till annat än det som sägs i dessa bestämmelser och villkor utan föregående godkännande av KWC. Utöver detta varken garanterar eller står KWC för att bläddring bland det material som visas på denna webbplats inte gör intrång på rättigheter för tredje parter som inte ägs av eller är dotterföretag till KWC.

2. KWC gör allt som rimligen kan tänkas för att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen. KWC garanterar eller står emellertid inte för webbplatsens korrekthet och tar inget som helst ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på webbplatsen.

3. Du bläddrar igenom vår webbplats på egen risk. Vare sig KWC eller någon annan part som är involverad i att skapa, producera eller leverera webbplatsen är ansvarig för direkta, oavsiktliga, indirekta eller straffrättsliga skadestånd som uppstår på grund av åtkomst till eller användning av webbplatsen. UTAN BEGRÄNSNING TILL DET OVAN NÄMNDA TILLHANDAHÅLLS ALLTING PÅ DENNA WEBBPLATS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER PÅSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PÅSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ATT DET INTE GÖR INTRÅNG PÅ ANDRAS RÄTTIGHETER. KWC avsäger sig dessutom allt ansvar och skadeståndskyldighet för eventuella skador på eller virus som kan infektera datorutrustning eller annan egendom på grund av åtkomst till, användning av eller bläddring på webbplatsen eller nedladdning av eventuellt material, inklusive men inte begränsat till data, text, bilder, video eller ljud från webbplatsen.

4. Eventuell kommunikation eller eventuellt material som du överför till webbplatsen genom elektronisk post eller på annat sätt inklusive men inte begränsat till data, kommentarer, förslag och liknande kommer att behandlas som icke konfidentiellt material utan äganderättsligt skydd. Allt som du överför eller postar kan användas av KWC eller dess dotterföretag för valfritt ändamål inklusive men inte begränsat till kopiering, avslöjande, överföring, publicering, sändning och anslående. Dessutom får KWC använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som ingår i kommunikation som skickas till webbplatsen för vilket ändamål som helst inklusive men inte begränsat till utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter med hjälp av denna information.

5. Alla varumärken, logotyper och servicemärken (kollektivt "varumärken") som visas på webbplatsen är registrerade och/eller oregistrerade varumärken som tillhör KWC och/eller dess dotterföretag. Ingenting som finns på webbplatsen får tolkas som medgivande, antydningsvis, hävdande av visst sakförhållande eller på något annat sätt som ett tillstånd eller en rättighet att använda varumärken som visas på webbplatsen utan ett föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från KWC. Användning av varumärkena eller något annat innehåll på webbplatsen med undantag av det som nämns i dessa bestämmelser och villkor är strängeligen förbjuden. Observera att KWC vid överträdelser kommer att upprätthålla sina intellektuella egendomsrättigheter kraftfullt med alla medel som står till buds inom den gällande lagstiftningen och förbehåller sig i detta sammanhang alla rättigheter i detta avseende.

6. Observera dessutom att KWC inte har granskat alla webbplatser som är länkade till denna webbplats och inte är ansvarigt för innehållet på några webbsidor utanför denna webbplats eller några andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Du länkar till andra sidor utanför denna webbplats eller till andra webbplatser på egen risk.

7. KWC kan när som helst revidera och uppdatera dessa bestämmelser och villkor. Observera att även du förpliktigas av sådana revideringar och du bör därför regelbundet besöka denna sida för att gå igenom de för tillfället gällande bestämmelserna och villkoren som gäller för dig.

Call our Customer Service Hotline International:

Monday - Friday

8:00 am - 4:00 pm (CST)